Kracht van de Hofakker

Kleinschalig

Wij kiezen voor kleinschalig onderwijs. Door een overzichtelijke en kleine klas kan in het onderwijs elke leerlingen gezien worden (en dat krijgen wat hij nodig heeft). Het biedt de leraar de mogelijkheid om het aanbod echt te personaliseren, zodat de kinderen dat aangereikt krijgen wat ze nodig hebben om tot ontwikkeling te komen en hun enthousiasme en motivatie te prikkelen. Er kan ruimte geboden worden om aan te haken bij wat er ontstaat in de klas.

kracht1

Kleinschaligheid zorgt ook voor een gevoel voor de gemeenschap, zowel bij de kinderen als bij de ouders. Kinderen van alle leeftijden ontmoeten elkaar in spel en leren. Zo kunnen oud en jong van elkaar leren. De gemeenschap van ouders kan door de kleinschaligheid van de school nog beter betrokken en actief zijn. Wij investeren ook in dit stuk door de ontmoeting tussen ouders en leerkrachten te faciliteren. Dit blijkt zeer vruchtbaar en vanuit deze gemeenschap ontstaan allerlei mooie activiteiten en projecten.

Wij willen nooit meer dan 15 leerlingen per docent en op dit moment zitten we tussen 5-10 leerlingen per docent.

Staatsvrij

De Hofakker is een erkende staatsvrije school. Door af te zien van overheidsfinanciering zijn wij in staat werkelijk vrij onderwijs te geven, zonder concessies te hoeven doen vanwege overheidseisen. Het onderwijs bij de Hofakker kan hierdoor de ontwikkeling van het kind centraal stellen, en inspelen op wat nodig is voor de kinderen.

kracht2

Dit betekent dat de school afhankelijk is van ouderbijdragen en donaties. Leerlingen die bij ons naar school gaan, voldoen aan de leerplicht.

Vrije School

Ons onderwijs is geinspireerd door de menskundige inzichten vanuit de Antroposofie.

Dit betekent dat we de ontwikkeling van het kind tot een evenwichtig, gezond en vrij denkend mens centraal stellen. Met ons lesaanbod wordt de ontwikkeling van hoofd, hart en handen gestimuleerd. Naast gewone schoolvakken is er veel ruimte voor schilderen, boetseren, bewegen, toneel, zang, handwerken, tuinieren en zo meer.

kracht3

Wij willen de kinderen in al hun rijkdom laten groeien tot mensen die onafhankelijk en vrij zijn om hun eigen doelen te verwezenlijken.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de verbinding met zichzelf en met hun omgeving kunnen ervaren en verzorgen.

kracht4

Vernieuwend

De Hofakker biedt de ruimte om vernieuwend onderwijs te geven. In en om de school staat een rijke leeromgeving tot onze beschikking waar we van, in en door kunnen leren. In deze omgeving kunnen we op creatief wijze aan het werk. We creeeren projecten en (moes)tuinen, verzorgen dieren, verkennen het bos.

kracht5

Zo krijgt de wereld en de lessen voor de kinderen betekenis en ontwikkelen ze eigenaarschap en motivatie voor hun eigen ontwikkeling. Uit deze omgeving komt ook inspiratie voor kunstzinnig onderwijs en kunnen de kinderen hun kunstzinnige ontwikkeling koppelen aan de wereld om hun heen. De kinderen leren zo dat ze met hun handelen invloed hebben om hun omgeving en zien ze de echte opbrengst van hun inspanningen.

In de school is ook veel aandacht voor groepsvorming en sociale dynamiek. We besteden expliciet aandacht aan hoe de kinderen en de groep functioneert. Zo leren we elkaar vertrouwen en ontstaat de veiligheid die nodig is om te laten zien wie je bent, wat er met je gebeurt en wat je nodig hebt. Doordat de kinderen van een diverse leeftijd met elkaar samen zijn en werken, ontstaat een sfeer waarin kinderen van verschillende leeftijden elkaar kunnen helpen en ondersteunen.

kracht6